Loading...
SLUŽBY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY 2021-06-04T00:18:35+02:00

SLUŽBY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

Požární ochrana (PO) je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek. Zajistíme pro Vás nejvhodnější posouzení nebezpečí vzniku požáru, výbuchu a dalších mimořádných událostí v objektech a technologiích a navrhneme potřebná preventivní opatření pro jejich předcházení a pro zajištění bezpečnosti osob.

NABÍZÍME VÁM

 • provedení začlenění objektu do příslušné požární kategorie
 • zpracovaní dokumentace PO dle příslušné požární kategorie a požadavků legislativy
 • zajištění školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců v předepsaných termínech
 • vykonávání preventivních protipožární prohlídek na stanovených objektech
 • určovaní míst se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů a počtu členů protipožárních hlídek
 • zajištění školení o požární ochraně a odborné přípravě protipožárních hlídek
 • určování požadavků na protipožární bezpečnost při užívaní stavby a při změně v užívaní stavby
 • organizování a vyhodnocení cvičných požárních poplachů
 • vypracování řešení protipožární bezpečnosti v projektové dokumentaci staveb
 • řešení protipožární bezpečnosti při umísťování technologických zařízení
 • zpracování analýzy nebezpečí vzniku požárů
 • komplexní odborné poradenství
 • další činnosti v oblasti PO

POPTÁVKA SLUŽEB POŽÁRNÍ OCHRANY

  Neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám navrhneme optimální řešení.

  Děkujeme za váš zájem.
  Vyplněním formuláře souhlasíte s podmínkami pro ochranu osobních údajů fyzických osob - ZOBRAZIT PLNÉ ZNĚNÍ