Loading...
SLUŽBY KOORDINÁTORA NA STAVENIŠTI 2021-06-04T00:18:32+02:00

SLUŽBY KOORDINÁTORA NA STAVENIŠTI

Služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Činnost koordinátora BOZP hraje důležitou roli při zajištění bezpečnosti práce a koordinace jednotlivých zhotovitelů na stavbě, kde vlivem celé řady faktorů dochází k zvýšení rizika úrazu. Proto zde nastupujeme my a rádi se Vám postaráme o to, aby stavba byla co nejbezpečnější s minimálními riziky. Jsme všestranní a zajišťujeme stavby nejrůznějších typů a velikostí.

ČINNOST V PŘÍPRAVNÉ FÁZI

V přípravné fázi se zajistíme součinnosti při přípravě na zpracování projektové dokumentace, kde se aktivně zapojujeme s poznatky z praxe, důležitými pro bezpečnou realizaci stavby a její následné bezpečné užívání. Dáváme podněty, technická řešení nebo organizační opatření, která pomohou minimalizovat rizika spojená s postupem výstavby. S tímto souvisí vypracování plánu BOZP, aby co nejpřesněji odpovídal povaze Vaší stavby.

ČINNOST V REALIZAČNÍ FÁZI

V realizační části stavby realizujeme odborné prohlídky dané stavby ve vztahu k BOZP a dodržování plánu BOZP. Zajišťujeme koordinaci BOZP mezi zhotoviteli a organizujeme kontrolní dny koordinátora BOZP. Spolupracujeme se zhotoviteli, se kterými dále řešíme daný postup prací, tak abychom našli vhodná technická řešení zajišťující bezpečné provádění prací. S nástupem dalších zhotovitelů na stavbu aktualizujeme plán BOZP podle nových technologických postupů daných zhotovitelů a z nich vyplývajících rizik a opatření. Následně provádíme seznámení zhotovitelů s aktualizací plánu BOZP.

POPTÁVKA SLUŽEB KOORDINÁTORA NA STAVENIŠTI

    Neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám navrhneme optimální řešení.

    Děkujeme za váš zájem.
    Vyplněním formuláře souhlasíte s podmínkami pro ochranu osobních údajů fyzických osob - ZOBRAZIT PLNÉ ZNĚNÍ