Loading...
SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE 2021-06-04T00:15:44+02:00

SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE

Služby bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v sobě zahrnují celou řadů procesů s jasným cílem a to zamezit vzniku ohrožení či poškození zdraví osob. Stanovená opatření mohou mít různorodou povahu od organizačních přes technické právní či administrativní. Jsme připraveni Vám zajistit nastavení vhodného systému BOZP ve Vaší společnosti na míru Vaším potřebám.

NABÍZÍME VÁM

 • zpracovaní komplexní dokumentace BOZP dle platné legislativy
 • zavedení systému BOZP do Vaší společnosti
 • zajištění školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
 • odborné poradenství pro zaměstnavatele, vedoucí zaměstnance a zaměstnance
 • zpracování identifikace a vyhodnocení rizika v závislosti na předmětu podnikání s návrhem vhodných opatření a návrhu OOPP
 • provádění pravidelných ročních prověrek BOZP
 • aktivní účast a odbornou pomoc při šetření pracovních úrazů (zpracování záznamu o pracovním úrazu, stanovení odškodňovací komise, provedení šetření a stanovení opatření, součinnost při oznámení pracovního úrazu příslušným orgánům, apod.)
 • provedení návrhu na zařazení jednotlivých pracovních profesí do příslušných kategorií práce, projednání s KHS
 • zastoupení při styku s orgány státní správy
 • dohled nad plněním povinností vyplývajících z právních předpisů o BOZP
 • kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na provozech a dalších pracovištích klienta
 • další činnosti v oblasti BOZP

POPTÁVKA SLUŽEB BOZP

  Neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám navrhneme optimální řešení.

  Děkujeme za váš zájem.
  Vyplněním formuláře souhlasíte s podmínkami pro ochranu osobních údajů fyzických osob - ZOBRAZIT PLNÉ ZNĚNÍ