Loading...
O SPOLEČNOSTI 2021-06-04T00:33:06+02:00

O SPOLEČNOSTI

Každá firma je jedinečná, ale všechny mají jedno společné. Chtějí maximalizovat své příležitosti a minimalizovat rizika. My jsme připraveni Vám právě s tímto pomoci.

Společnost Plesco BOZP, s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Nabízíme osobní přístup, při kterém odhalíme konkrétní rizika v oblasti BOZP a PO. Doporučíme Vám patřičná opatření k jejich eliminaci.

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a pracujeme s jeho konkrétními potřebami a požadavky. Snažíme se tak zajistit jeho maximální spokojenost.

Náš tým kvalifikovaných odborníků Vám zajistí kompletní činnosti související s povinnostmi vycházejícími z požadavků platné legislativy.

Jsme připraveni zcela nově vytvořit či převzít Vaši stávající agendu v oblastech BOZP a PO, provést její kompletní revizi, audit včetně provedení případných (nutných – v rámci požadavků legislativy) změn a následně tuto agendu trvale zajišťovat.

Nabízíme zajištění služby koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. Naši zkušení koordinátoři BOZP jsou pro Vás připraveni zajistit veškerou činnost jak v přípravné tak realizační fázi stavby.

Naše služby nabízíme společnostem s delší historií a zároveň jsme k dispozici pro nové začínající firmy.

Naše služby poskytujeme zákazníkům na českém a slovenském trhu. Nabízíme Vám vysoké standardy poskytovaných služeb a prováděných prací.

Naším cílem je, aby bezpečnost Vaší firmy byla naší starostí.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT